Ikoni Henkilosto 100x100

Palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut

Meil­lä on vank­ka koke­mus hek­ti­ses­tä palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lus­ta ja laa­ja osaa­mi­nen työ­eh­to­so­pi­mus­ten sovel­ta­mi­ses­ta eri toi­mia­loil­le. Päi­vi­täm­me osaa­mis­tam­me jat­ku­vas­ti palk­ka­hal­lin­non eri pro­ses­sien osal­ta esi­mer­kik­si työ­eh­to­so­pi­mus­ten muut­tues­sa. Palk­ka­hal­lin­non rutii­nit vaa­ti­vat myös suju­vaa tie­to­jär­jes­tel­mää ja sii­hen liit­ty­vää osaa­mis­ta. Palk­ka­pal­ve­lum­me huo­leh­tii puo­les­tan­ne palk­ka­hal­lin­non perus­teh­tä­vis­tä ja pal­kan­las­ken­nan yhtey­den­pi­dos­ta eri­lai­siin sidosryhmiin.

Palk­ka- ja työ­suh­de­rat­kai­sum­me on teho­kas koko­nai­suus, joka tuo yri­tyk­sel­le­si etu­ja niin yri­tyk­sen joh­dol­le kuin hen­ki­lös­töl­le. Palk­ka- ja työ­suh­de­rat­kai­sum­me sovel­tuu­kin erin­omai­ses­ti pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le, jois­sa ei vält­tä­mät­tä ole omaa HR-resurs­sia. Meil­tä saat asia­kas­läh­töis­tä ja kon­sul­toi­vaa pal­kan­las­ken­ta­pal­ve­lua ja sii­hen liit­ty­vän HR-osaamisen.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin kar­toi­tam­me juu­ri yri­tyk­sel­le­si sopi­van palk­ka- ja työsuhderatkaisun.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Kai­paa­ko yri­tyk­se­si lisä­vah­vis­tus­ta, tai haluat­ko kuul­la lisää henkilöstöpalveluistamme?

Täy­tä loma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.