Liike-elämän voimakkaiden suhdannevaihteluiden vuoksi yritysten on löydettävä joustavuutta myös työvoimankäyttöön.

Yhä useammassa yrityksessä on huomattu, että vuokratyövoima täydentävänä resurssina on sekä järkevää että kustannustehokasta.

Henkilöstöliiga on Turun talousalueen suurimpia henkilöstöpalveluyrityksiä. Olemme puskuri, joka tasoittaa resurssitarpeiden vaihteluita ja joka etsii oikeat yksilöt joukkueesi avainpaikoille. Toiminta-ajatuksemme on auttaa asiakkaitamme kokoamaan huippujoukkue, jossa on tämän ajan haasteiden vaatimaa monipuolista osaamista.

Henkilöstöliiga palvelee yrityksiä perinteisessä työvoimanvuokrauksessa, suorissa rekrytoinneissa ja ulkoistamiseen liittyvissä TA-järjestelyissä. Henkilöstön tilaaminen Henkilöstöliigasta tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijät ovat tavalliseen tapaan toimeksiantajan käytettävissä, mutta Henkilöstöliigan palkkalistoilla.

Henkilöstöliigalle voi antaa toimeksiannon myös vakituisen henkilöstön rekrytoinnista. Haastattelemme ja kartoitamme henkilörekisteriämme varten jatkuvasti motivoituneita työntekijöitä. Siksi tunnemme hyvin heidän asenteensa ja vahvuutensa. Useat työntekijöistämme ovat vuokratyön ohella valmiita myös vakituiseen työsuhteeseen, joten kauttamme on helppo rekrytoida uutta henkilökuntaa.

Henkilöstöliiga tarjoaa sekä kattavaa ja vastuullista henkilöstöosaamista. Paneudumme asiakkaidemme henkilöstötarpeisiin huolella ja pitkäaikaisena paikallisena toimijana tunnemme Länsi-Suomen yritysmaailman tarpeet erityisen hyvin. Toimintatapaamme kuuluu aina yritykseen ja tarjottuun työtehtävään perehtyminen. Kun tuntee taustat, on helpompi löytää henkilö, joka taidoiltaan ja henkilökemialtaan sopii juuri siihen työyhteisöön.

Me Henkilöstöliigassa noudatamme henkilöstöpalvelualan työvoiman vuokrausta koskevia yleisiä sopimusehtoja (HPL YSE 2014). Henkilöstömme on vakuutettu tapaturmien varalta Pohjolassa ja työterveyshuolto on järjestetty Suomen Terveystalossa.

Liikevaihtomme vuonna 2017 on noin 5,3 M€. Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) jäsen. Olemme mukana myös Tilaajavastuu.fi –palvelussa, josta löytyvät kaikki tilaajavastuulain mukaiset tiedot yrityksestämme.