Yhteys­tie­dot — Tur­ku, Varsinais-Suomi

Alta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan Var­si­nais-Suo­men toi­mi­pis­teen hen­ki­lös­tön yhteystiedot.

Ota yhteyt­tä mei­hin, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysymyksiisi!

 

Riia 300x300

Iri­na Vanhatapio

Jan 400x400

Jan Lindgren

jenni-henkilostoliiga

Jen­ni Söderholm

Sofia Pallo 200x200

Sofia Rajain­mä­ki

Default User Picture Pallossa

Vil­le Sundell

Riia 300x300

Mat­ti Mastokangas

Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja
0207 129 601
matti.mastokangas@henkilostoliiga.fi

 

henkilostoliiga-leena

Lee­na Harila

Pal­kan­las­ken­ta ja las­ku­tus,
pal­kan­las­ken­nan yhtey­de­no­tot arki­sin klo 12–14
0207 129 603
hallinto@henkilostoliiga.fi

Jenna 400x400

Jen­na Itkonen

Henkilostoliiga Mikael

Mikael Mas­to­kan­gas

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Tule käy­mään

Soi­ta ja sovi tapaa­mi­nen toimistollemme.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Tur­ku Oy
Puu­tar­ha­ka­tu 19 b
20100 Tur­ku

Huom. Tulet­han Puu­tar­ha­ka­dun puo­lei­ses­ta pääovesta!

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Palk­ka- ja laskutustiedot

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Tur­ku Oy
Y‑tunnus: 3187876–4

Toi­vom­me, että lähe­tät­te las­kun­ne ensi­si­jai­ses­ti verkkolaskuina.

Verk­ko­las­kut
Ope­raat­to­ri: OpusCa­pi­ta Solu­tions Oy
Tun­nus: 003731878764

Mikä­li ette voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me lähet­tä­mään las­kun säh­kö­pos­til­la. Hen­ki­lös­tö­lii­ga Tur­ku Oy:n säh­kö­pos­tis­kan­nauk­sen osoi­te on:

HenkilostoliigaTurkuOy.FI.P.148885–7@docinbound.com

Tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei tule lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin laskuja.

Kysy­myk­siä? Soi­ta 0207 129 603 tai lai­ta säh­kö­pos­tia hallinto@henkilostoliiga.fi