Val­ta­kun­nal­li­nen kon­ser­ni­hal­lin­to, Turku

Alta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan val­ta­kun­nal­li­sen kon­ser­ni­hal­lin­non yhteystiedot.

Ota yhteyt­tä mei­hin, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysymyksiisi! 

 

Riia 300x300

Mat­ti Mastokangas

henkilostoliiga-leena

Lee­na Harila

Pal­kan­las­ken­ta ja las­ku­tus,
pal­kan­las­ken­nan yhtey­de­no­tot arki­sin klo 12–14
0207 129 603
hallinto@henkilostoliiga.fi

 

Henkilostoliiga Mikael

Mikael Mas­to­kan­gas

Piia-Savolainen-henkilostoliiga

Piia Savo­lai­nen

Henkilostoliiga Aino Sievanen 704x704

Aino Sie­vä­nen

Mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri
040 350 0468
aino.sievanen@henkilostoliiga.fi

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Las­ku­tus­tie­dot

Toi­vom­me, että lähe­tät­te las­kun­ne ensi­si­jai­ses­ti verkkolaskuina.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy
Y‑tunnus 1640994–3

Verk­ko­las­kut
Ope­raat­to­ri: OpusCa­pi­ta Solu­tions Oy (E204503)
Tun­nus: 003716409943
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003716409943

Mikä­li ette voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me lähet­tä­mään las­kun säh­kö­pos­til­la. Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy:n säh­kö­pos­tis­kan­nauk­sen osoi­te on HenkilostoliigaOy.FI.P.145502–1@docinbound.com

Tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei tule lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin laskuja.