Val­ta­kun­nal­li­nen kon­ser­ni­hal­lin­to, Turku

Alta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan val­ta­kun­nal­li­sen kon­ser­ni­hal­lin­non yhteystiedot.

Ota yhteyt­tä mei­hin, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysymyksiisi!

 

Riia 300x300

Mat­ti Mastokangas

Riia 300x300

Ella Hell­man

Mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri, median yhtey­de­no­tot
044 0825920
markkinointi@henkilostoliiga.fi

 

Piia-Savolainen-henkilostoliiga

Piia Savo­lai­nen

Riia 300x300

Hei­di Sandham

Pal­kan­las­ken­ta ja las­ku­tus,
pal­kan­las­ken­nan yhtey­de­no­tot arki­sin klo 12–14
0207 129 603
hallinto@henkilostoliiga.fi

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Las­ku­tus­tie­dot

Otam­me mie­lel­läm­me vas­taan verkkolaskuja.

Kon­ser­nim­me las­ku­tuso­soi­te on:
Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy
Y‑tunnus 1640994–3

Verk­ko­las­kut
Ope­raat­to­ri: Tie­to Oyj
Tun­nus: 003701011385
Verk­ko­las­kuo­soi­te: TE003716409943

Mikä­li ette voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, voit­te lähet­tää las­kun myös säh­kö­pos­til­la tai paperilaskuna.

Säh­kö­pos­til­la las­kun voi lähet­tää pdf-muo­dos­sa osoit­tee­seen: tieto_pl3378@xbs-salo.com

Huom.: vain 1 laskutiedosto/sähköposti, PDF-muodossa.

Pape­ri­set las­kut pyy­däm­me lähet­tä­mään osto­las­ku­jen skan­naus­pal­ve­luun osoitteeseen:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy
PL 3378
02066 DOCUSCAN

Huo­mioit­han las­ku­tuk­seen liit­tyen: emme vas­taa­no­ta las­ku­ja käyn­tio­soit­tee­seen. Toi­vom­me saa­vam­me las­kut verk­ko­las­kui­na. Mikä­li kui­ten­kin lähe­tät­te pape­ri­las­ku­ja, huo­mat­kaa että skan­nauk­seen ei saa lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin las­ku­ja ja nii­den skan­nat­ta­via liit­tei­tä. Muu mate­ri­aa­li ei väli­ty skan­naus­pal­ve­lun kaut­ta. Jot­ta skan­naus­pal­ve­lu voi koh­dis­taa las­kun­ne, tulee yllä ole­va las­ku­tuso­soi­te tulos­taa myös itse las­kuun eikä pel­käs­tään kirjekuoreen.