Hal­lin­to, Turku

Alta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan hal­lin­non yhteystiedot.

Ota yhteyt­tä mei­hin, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysymyksiisi!

 

Riia 300x300

Mat­ti Mastokangas

Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja
0207 129 601
matti.mastokangas@henkilostoliiga.fi

 

henkilostoliiga-leena

Lee­na Harila

Palk­ka-asian­tun­ti­ja
yhtey­den­ot­to puhe­li­mit­se ma-pe klo 8.00–12.00 0207 129 603
mui­na aikoi­na hallinto@henkilostoliiga.fi

Henkilostoliiga Mikael

Mikael Mas­to­kan­gas

HR- ja palk­ka-assis­tent­ti
yhtey­den­ot­to puhe­li­mit­se ma-pe klo 8.00–12.00 0207 129 603
mui­na aikoi­na hallinto@henkilostoliiga.fi

Piia-Savolainen-henkilostoliiga

Piia Savo­lai­nen

Milla H Kuva

Mil­la Helminen

Mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri
040 3500 468
markkinointi@henkilostoliiga.fi

 

Henkilostoliiga Aino Sievanen 704x704

Aino Sie­vä­nen

Mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri (van­hem­pain­va­paal­la)
markkinointi@henkilostoliiga.fi

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Las­ku­tus­tie­dot

Toi­vom­me, että lähe­tät­te las­kun­ne ensi­si­jai­ses­ti verkkolaskuina.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy
Y‑tunnus 1640994–3

Verk­ko­las­kut
Ope­raat­to­ri: Apix Mes­sa­ging Oy (003723327487)
Tun­nus: 003716409943
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003716409943

Verk­ko­las­kut Dans­ke Bank Oyj, Han­dels­ban­ken, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, Säästöpankit

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003723327487
Ope­raat­to­ri­tun­nus: DABAFIHH

Mikä­li ette voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me lähet­tä­mään las­kun säh­kö­pos­til­la. Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy:n säh­kö­pos­tis­kan­nauk­sen osoi­te on:

003716409943@procountor.apix.fi

Yhdel­lä säh­kö­pos­til­la ja sen liit­teis­sä tulee olla vain yksi las­ku pdf-muo­dos­sa. Tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei tule lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin laskuja.