Yhteys­tie­dot

Alta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan toi­mi­pis­tei­den hen­ki­lös­tö­jen yhteys­tie­dot.

Ota yhteyt­tä mei­hin, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysy­myk­sii­si!

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Val­ta­kun­nal­li­nen pal­ve­lu­kes­kus

Riia 300x300

Hei­di Sand­ham

Pal­kan­las­ken­ta / Las­ku­tus
0207 129 603
heidi.sandham@henkilostoliiga.fi

 

Riia 300x300

Mikael Mas­to­kan­gas

HR-assis­tent­ti
Opin­to­va­paal­la

 

Riia 300x300

Piia Savo­lai­nen

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Voit myös suo­raan jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön alla ole­val­la lomak­keel­la.

Täy­tä loma­ke, niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.