Yhteys­tie­dot

Alta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan toi­mi­pis­tei­den yhteystiedot.

Ota yhteyt­tä mei­hin, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysymyksiisi!

 

Tur­ku, Varsinais-Suomi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Tur­ku Oy
Puu­tar­ha­ka­tu 19 b
20100 Tur­ku

p. 0207 129 604
info@henkilostoliiga.fi

Hel­sin­ki, Uusimaa

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy
Kum­pu­lan­tie 3
00520 Hel­sin­ki

p. 040 016 7793

Tam­pe­re, Pirkanmaa

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy
Tako­jan­ka­tu 1 C B 17
33540 Tam­pe­re

p. 040 196 8986
tampere@henkilostoliiga.fi

Sata­kun­ta & Länsi-Suomi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga pal­ve­lee myös
Porin, Sata­kun­nan & Län­si-Suo­men
alu­eel­la.
Ole yhtey­des­sä
ja sovi­taan tapaaminen!

Hal­lin­to

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy
Puu­tar­ha­ka­tu 19 b
20100 Tur­ku

hallinto@henkilostoliiga.fi

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Kai­paa­ko yri­tyk­se­si lisä­vah­vis­tus­ta, tai haluat­ko kuul­la lisää henkilöstöpalveluistamme?

Täy­tä loma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.