Yhteys­tie­dot

Alta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan Var­si­nais-Suo­men sekä Uuden­maan toi­mi­pis­tei­den hen­ki­lös­tö­jen yhteys­tie­dot.

Ota yhteyt­tä mei­hin, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysy­myk­sii­si!

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Var­si­nais-Suo­mi

Riia 300x300

Mat­ti Mas­to­kan­gas

Riia 300x300

Iri­na Van­ha­ta­pio

Riia 300x300

Ter­hi Sol­mu­la

Riia 300x300

Samu­li Sten­man

Riia 300x300

Jan­ni­ka Haa­vis­to

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Uusi­maa

Riia 300x300

Susan­na Win­ha-Vah­te­ra

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
0400 286 877
susanna@henkilostoliiga.fi

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Val­ta­kun­nal­li­nen pal­ve­lu­kes­kus

Riia 300x300

Hei­di Sand­ham

Pal­kan­las­ken­ta / Las­ku­tus
0207 129 603
heidi.sandham@henkilostoliiga.fi

 

Riia 300x300

Mikael Mas­to­kan­gas

HR-assis­tent­ti
Opin­to­va­paal­la

 

Riia 300x300

Piia Savo­lai­nen

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Tule käy­mään

Ter­ve­tu­loa käy­mään Turun toi­mis­tol­lam­me arki­sin klo 8.00 — 16.00.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy
Puu­tar­ha­ka­tu 19 b
20100 Tur­ku

Huom. Tulet­han Puu­tar­ha­ka­dun puo­lei­ses­ta pää­oves­ta!

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Voit myös suo­raan jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön alla ole­val­la lomak­keel­la.

Täy­tä loma­ke, niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Palk­ka- ja las­ku­tus­tie­dot

Kysy­myk­siä? Soi­ta 0207 129 603 tai lai­ta säh­kö­pos­tia hallinto@henkilostoliiga.fi

Y‑tunnus: 1640994–3

Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te: FI6315903000130094

Verk­ko­las­ku­tuso­pe­raat­to­ri: NDEAFIHH