Yhteys­tie­dot

Alta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan toi­mi­pis­tei­den hen­ki­lös­tö­jen yhteys­tie­dot.

Ota yhteyt­tä mei­hin, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysy­myk­sii­si!

 

Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy
Puu­tar­ha­ka­tu 19 b
20100 Tur­ku

Van­taa, Uusi­maa

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy
Ver­nis­sa­ka­tu 4, 7. krs
01300 Van­taa

Tam­pe­re, Pir­kan­maa

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy
Hatan­pään val­ta­tie 34 A
33100 Tam­pe­re

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Val­ta­kun­nal­li­nen kon­ser­ni­hal­lin­to

Riia 300x300

Mat­ti Mas­to­kan­gas

Riia 300x300

Ella Hell­man

Mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri, median yhtey­de­no­tot
044 0825920
markkinointi@henkilostoliiga.fi

 

Riia 300x300

Piia Savo­lai­nen

Riia 300x300

Hei­di Sand­ham

Pal­kan­las­ki­ja, las­ku­tus
0207 129 603
heidi.sandham@henkilostoliiga.fi

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Voit myös suo­raan jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön alla ole­val­la lomak­keel­la.

Täy­tä loma­ke, niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.