Yhteys­tie­dot

Alta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan toi­mi­pis­tei­den yhteystiedot.

Ota yhteyt­tä mei­hin, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysymyksiisi!

 

Tur­ku, Varsinais-Suomi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Tur­ku Oy
Puu­tar­ha­ka­tu 19 b
20100 Tur­ku

Van­taa, Uusimaa

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy
Kie­lo­tie 5 B 3. krs
01300 Van­taa

Tam­pe­re, Pirkanmaa

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy
Hatan­pään val­ta­tie 34 A
33100 Tam­pe­re

Sata­kun­ta & Länsi-Suomi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga pal­ve­lee myös
Porin, Sata­kun­nan & Län­si-Suo­men
alu­eel­la.
Ole yhtey­des­sä
ja sovi­taan tapaaminen!

Kon­ser­ni­hal­lin­to

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy
Puu­tar­ha­ka­tu 19 b
20100 Tur­ku

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Kai­paa­ko yri­tyk­se­si lisä­vah­vis­tus­ta, tai haluat­ko kuul­la lisää henkilöstöpalveluistamme?

Täy­tä loma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.