Avoin hake­mus, Varsinais-Suomi

Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: Var­si­nais-Suo­mi, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: /
Työn kes­to:
Palk­kaus: TES
Paik­ko­jen lkm:
Haku päät­tyy:
Ilmoi­tus jätet­ty: 26.2.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3561023