Avoi­met työ­pai­kat — Pirkanmaa

Työ­paik­ka

Haku päät­tyy

Avoin­na ole­vien paik­ko­jen lisäk­si meil­lä on usei­ta hil­jai­sia haku­ja toi­mi­hen­ki­lö- ja asian­tun­ti­ja­po­si­tioi­hin esi­mer­kik­si it-alal­le, tek­nii­kan alal­le sekä mark­ki­noin­tiin ja myyn­tiin. Jät­tä­mäl­lä avoi­men hake­muk­sen ilmoit­tau­dut samal­la headhuntattavaksi!