Henkilöstöliigan ilmoituskanava

​Ilmoituskanava on suunniteltu tarjoamaan Henkilöstöliigan työntekijöille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta Henkilöstöliigaa koskien. Käytä Henkilöstöliigan ilmoituskanavaa raportoidaksesi havaitsemiasi väärinkäytöksistä noudattaen ilmoittajansuojelulain määräyksiä.

Ilmoitukset tulee tehdä Henkilöstöliigan sähköisen ilmoituslomakkeen kautta, johon on linkki alempana.

Huomioithan, että ilmoituskanavamme käsittelee ainoastaan ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvia väärinkäytösilmoituksia, kuten epäeettistä käyttäytymistä, laitonta toimintaa tai muita vakavia sääntörikkomuksia koskevia ilmoituksia. Esimerkiksi työoikeudelliset asiat, kuten kiistat, epäselvyydet tai työturvallisuusasiat eivät sisälly tämän ilmoituskanavan piiriin. Mikäli sinulla on kyseisiin aiheisiin liittyviä huolia tai kysymyksiä, suosittelemme kääntymään oman yhteyshenkilösi puoleen näiden asioiden selvittämiseksi.

Yritykseen, jossa työskentelet vuokratyöntekijänä, yhteistyökumppaniin tms. kohdistuvat havainnot tulee ilmoittaa ko. yrityksen omaan ilmoituskanavaan. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoitusten tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilöstöliiga säilyttää tietoja niin kauan kuin ne ovat tarpeen sille tarkoitukselle, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin lainsäädäntö ja sääntely edellyttävät tiedon säilyttämistä.