Fik­sun rek­ry­toi­jan opas – näin nap­paat x‑, y- ja z‑sukupolvien osaa­jat

Lataa alla ole­van lin­kin kaut­ta mak­su­ton Fik­sun rek­ry­toi­jan opas säh­kö­pos­tii­si!

Vas­taan yri­tyk­sem­me rek­ry­toin­neis­taOlen muka­na yri­tyk­sem­me rek­ry­toin­neis­saOlen kiin­nos­tu­nut aihees­ta

Haluan, että Hen­ki­lös­tö­lii­ga on minuun yhtey­des­sä