Blogikirjoitukset

Lue täältä innostavia ajatuksia ja oivalluksia työelämästä. Löydät täältä myös asiantuntijoidemme vinkkejä työnhakuun ja ammatilliseen kehittymiseen.

15.9.2020

Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen kaut­ta haas­ta­vam­pia­kin paik­ko­ja saa­daan täy­te­tyk­si. Täl­lä ker­taa kou­lu­tet­tiin beto­ni­pump­puau­ton­kul­jet­ta­jia.

19.8.2020

Suo­sit­te­luin­dek­sim­me on 59! Mut­ta mikä on Net Pro­mo­ter Sco­re, eli NPS-luku, ja mik­si sil­lä on väliä?

14.5.2020

Kut­suim­me nuo­ret kysy­mään asian­tun­ti­jal­tam­me hei­dän miel­tään askar­rut­ta­via kysy­myk­siä vuo­kra­työ­hön liit­tyen. Ida ja Julius kysy­vät, HR-asian­tun­ti­jam­me Ter­hi vas­taa!

29.4.2020

Rek­ry­toin­nin asian­tun­ti­jat pyyh­ki­vät pölyt pois rek­ry­toin­tiin liit­ty­vien myyt­tien pääl­tä ja pääs­tä­vät aurin­gon­va­lon kome­ros­sa homeh­tu­nei­den käy­tän­tö­jen ylle.

17.3.2020

Video- ja puhe­lin­haas­tat­te­lut ovat osa moder­nia rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia. Mut­ta miten suo­riu­tua etä­haas­tat­te­lus­ta rek­ry­toi­ja­na?

9.1.2020

Vuo­si vaih­tui – ja sii­nä samas­sa vuo­si­kym­men. Miten työym­pä­ris­tö muut­tuu vuon­na 2020 ja sitä seu­raa­vi­na vuo­si­na? Entä kuin­ka yri­tyk­set ja työn­ha­ki­jat voi­vat varau­tua tule­viin muu­tok­siin?

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.