Blogikirjoitukset

Lue täältä innostavia ajatuksia ja oivalluksia työelämästä. Löydät täältä myös asiantuntijoidemme vinkkejä työnhakuun ja ammatilliseen kehittymiseen.

1.6.2021

Koro­na on vie­nyt opis­ke­li­joil­ta kesä­työt jo kah­te­na peräk­käi­se­nä vuon­na. Voi­si­ko keik­ka­työs­tä löy­tyä rat­kai­su epä­var­maan aikaan?

31.3.2020

Moni­nai­nen tie työn saral­la on tar­jon­nut vies­tin­tä­kon­sult­ti Tar­ja Val­de-Brow­nil­le aimo annok­sen eri­lai­sia näkö­kul­mia ja joi­ta­kin pie­niä mokiakin.

11.3.2020

Vil­le Vaha­lah­ti on teh­nyt töi­tä kol­mi­vuo­ti­aas­ta saak­ka. Kesä­työt maa­ti­lal­la ovat vaih­tu­neet huip­pu­jää­kiek­koon, mut­ta ovat­ko nämä kak­si lopul­ta kovin eri­lai­sia töitä?

26.2.2020

Kari “Kape” Aihi­nen on Suo­men menes­ty­neim­piä ja kuu­lui­sim­pia kok­ke­ja ja ravin­to­loit­si­joi­ta, mut­ta kesä­töi­tään Kape muis­te­lee nolona.

19.2.2020

Satu Koto­nen ker­too kesä­työ­ko­ke­muk­ses­taan, jol­loin kaik­ki ei men­nyt aivan nap­piin. Satu muis­tut­taa, että kaik­ki mokai­lee — niin kesä­töis­sä kuin muuallakin! 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.