13.4.2022

Kesätyöntekijät tulevat panosta perehdytykseen!

Vaikka lunta vielä pilkottaa laikkuina huhtikuussa, ovat kesä ja kesätyöntekijöiden ensimmäiset työpäivät aivan nurkan takana.

On aika tyypillistä, että työkiireiden lomassa ei ehditä uhrata montaa ajatusta nuorille tulijoille. Kuitenkin riittävä – ja etukäteen suunniteltu – perehdytys on ratkaisevan tärkeä vaihe uudessa kesätyössä aloittavalle nuorelle työntekijälle, sekä myös työyhteisölle.

Olemme Henkilöstöliigassa tutkineet Z‑sukupolven (1996 ja jälkeen syntyneet), työelämässä aloittavien nuorten, odotuksia työstä ja työnteosta (Henkilöstöliigan kyselytutkimus: Z‑sukupolvi työelämässä 2020). Johtamis- ja esihenkilötyö nousivat selkeästi yhdeksi tärkeimmistä asioista nuorten työmotivaatioon liittyen. Kaikkien merkityksellisimmäksi nousi hyvä ja kannustava työyhteisö.

Muistathan siis kuljettaa jo perehdyttämisen valmistelussa mukana koko työyhteisöä informoimalla kesätyöntekijöiden aloituksesta ja heidän huomioinnistaan perusrutiinien keskellä!

Vähintään ensimmäisen työviikon ajan nuorella olisi hyvä olla vastuuhenkilö (perehdyttäjä) hänen käytettävissään. Älä jätä nuorta työntekijää liian nopeasti yksin, vaikka työtehtävät vaikuttaisivat sinulle aivan yksinkertaisilta ja itsestään selviltä.

Perehdyttämisen valmistelu – Pidä työyhteisö tietoisena!

 

🔹Perehdytyskansio: Perehdytyslistat ja perehdytysohjeet – päivitä ajan tasalle!

🔹Päätä, kuka tai ketkä perehdyttävät ja ohjeista selkeästi myös perehdyttäjät.

🔹Varaa aika- ja henkilöresursseja perehdyttämiseen.

🔹Tiedota työyhteisöä ajoissa uudesta työntekijästä ja mihin rooliin hän on tulossa.

 

Perehdyttämisen toteutus – Varmista opittu ja kannusta kysymään!

 

💬 Kommunikointi

🔹Perehdyttäjille on hyvissä ajoin kerrottu, että toimivat perehdyttäjinä ja annettu ohjeet.

🔹Jos perehdyttäjiä on useampi kuin yksi, on heidän vastuullaan kertoa toisilleen työvuorojen vaihtuessa, mitkä asiat on jo käyty läpi ja mitä seuraavaksi tulisi käydä läpi. Älä jätä viestikapulaa nuorelle vaan ota vastuu perehdytyksestä kokonaisuudessaan!

🔹Kerro nuorelle, mitä perehdytys tulee pitämään sisällään ja sen kesto, esimerkiksi ensimmäinen työviikko. Kerro myös, mitä häneltä odotetaan perehdytyksen jälkeen. Painota, että on tärkeää kysyä, mikäli on epävarma tai ei ymmärtänyt: Perehdyttäjä ei voi lukea ajatuksia.

♻️ Perehdyttäminen prosessina

 

🔹Käytä aina perehdytyslistoja. Tulosta listat ja kirjoita päivämäärä ja perehdyttävän nimi.

🔹Pidä taukoja, kun näytät tai kerrot tehtäviä, ja anna perehdytettävän työntekijän toistaa työvaihe.

🔹Voit myös pyytää perehdytettävää työntekijää selittämään työvaihe tai työtehtävä sinulle, jotta voit varmistua hänen ymmärtäneen asian.

🔹Työvaiheiden lisäksi on tärkeää perehdyttää työpaikan muihin käytäntöihin: työvuoron aloitus ja lopetus, tauot, eväiden säilytys, sosiaalitilojen käytännöt ja siisteys.

🔹Työergonomia, työturvallisuus

 

✅Perehdytyksen päättäminen, jatkuvuus ja palaute

 

🔹Alkuvaiheen lisäksi myös perehdytyksen päättäminen on tärkeä: varaa hetki keskustelulle, jossa kertaatte lyhyesti läpikäydyt asiat ja toteatte, että nyt työntekijä hallitsee ainakin alustavasti keskeiset työtehtävänsä. Tämä on hyvä kohta tarkistaa, että olennainen on muistissa ja mahdollisuus kertaukselle ja uudestaan perehdyttämiselle.

🔹Perehdytys jatkuu tulevina viikkoina, mikäli nuorelle annetaan uusia tehtäviä ja vastuualueita. Varaa näihin aikaa kuten alkuperehdytykseenkin, ja myös seurantaan.

🔹Muista palaute! Ota asiaksesi antaa aktiivisesti palautetta ainakin ensimmäisten viikkojen aikana. Yhdistä kannustavaa ja kehittävää palautetta, eli kerro mikä sujuu hyvin ja miten ja missä on opeteltavaa. Kumpaakin tarvitaan motivaation ylläpitämiseksi!

 

Z‑sukupolvi työelämässä – tutkimuksessamme ilmeni, että zetat haluavat esihenkilön lähelle. Ensimmäiset kesätyöpaikat ja esihenkilö ovat meille jääneet mieleen, mutta z‑sukupolvi nostaa sen nyt esille erityisestä näkökulmasta: Olethan sinä se aito, rehellinen ja avoin viestijä, jota nuoret kaipaavat?

Palautetta kaivataan, joten älä epäröi antaa korjaavaakin palautetta työelämän alussa olevalle nuorelle. Z‑sukupolvi on tottunut jakamaan kokemuksensa somessa ja samaa kokemusten jakoa kaivataan johtamisessa.

Lopuksi: Menestystä uusien kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen!

Mikäli kaipaat vielä kesätyöntekijöitä, ota nopeasti yhteyttä, niin voimme olla avuksi!

Lähteet:

Työterveyslaitos: Perehdyttäjän TOP 10 ‑muistilista

Työsuojelu.fi: Nuoren työntekijän perehdyttäminen

Henkilöstöliiga 2020: Z‑sukupolvi työelämässä

 

 

 

 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.