Blo­gi

Hienoa, että olet löy­tä­nyt tän­ne! Lan­see­raam­me blo­gim­me pian!

Tämä on siis tule­vien blo­gi­pos­taus­tem­me koti. Tääl­lä pää­set selai­le­maan + luke­maan innos­ta­via vink­ke­jä, ajan­koh­tai­sia uuti­sia työ­elä­mäs­tä ja työn­haus­ta sekä mui­ta mie­len­kiin­toi­sek­si koke­miam­me jut­tu­ja.

Lii­ty alla blo­gim­me VIP-säh­kö­pos­ti­lis­tal­le jo nyt, niin saat blo­gi­pos­tauk­set suo­raan käte­väs­ti säh­kö­pos­tii­si. Näin pysyt kar­tal­la sii­tä, mitä mil­loin­kin työ­elä­mäs­sä tapah­tuu, vink­ke­jä työn­ha­kuun ja työ­elä­mäs­sä menes­ty­mi­seen. Kuu­let myös ensim­mäis­ten jou­kos­sa kil­pai­luis­ta ja arvoin­nois­ta!