25.1.2022

Henkilöstöliigan vuokratyöntekijät viihtyvät työssään entistä paremmin!

Henkilöstöliigan toimintaa ohjaavia arvoja ovat kumppanuus, pitäjänteisyys ja luotettavuus. Tämä tarkoittaa, että tahdomme toimia työntekijöillemme luotettavina kumppaneina työllistymisessä ja työtilaisuuksien tarjoajana erilaisissa elämäntilanteissa.

Työtyytyväisyystutkimuksella seuraamme onnistumistamme työnantajana: Kysely mittaa työn tekemisen käytännön järjestelyjen onnistumista sekä työssä viihtymistä.

Vuoden 2021 Henkilöstöliigan työtyytyväisyyskysely lähetettiin Henkilöstöliigan kautta eri pituisissa työsuhteissa 1.10.2020 30.9.2021 työskennelleille työntekijöille. Vastauksia saimme 132 kpl.

Perustarpeet työelämässä – Työtyytyväisyyden perusta

Työn tekemisen perustarpeita ovat: sopiva työkuormitus, ruokailun ja taukojen järjestelyt, riittävän lepoajan säätely. Perustarpeisiin kuuluu turvallisuuden tunne: fyysinen työturvallisuus sekä luottamus siihen, että tulee kohdelluksi oikeudenmukaisesti työnantajan taholta kaikissa tilanteissa.

87 Prosenttia Näyttökuva 2021 12 07 113144

”Henkilöstöliiga kohtelee minua asiallisesti ja ammattimaisesti.”

87% Henkilöstöliigan työtyytyväisyyskyselyn vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

 

Vuokratyöntekijän näkökulmasta turvallisuutta luo se, että palkka tulee ajallaan maksetuksi ja työsuhteen (minimi-)pituus on selkeästi sovittu etukäteen. Työsuhteen pelisäännöt on kerrottu työsopimuksen solmimisen yhteydessä selkeästi ja varmistettu, että työntekijä ymmärtää kuulemansa.

74 Prosenttia Näyttökuva 2021 12 07 114749

 

Olen saanut Henkilöstöliigalta riittävästi tietoa työsuhdeasioista.”

74% Henkilöstöliigan työtyytyväisyyskyselyn vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

 

Turvallisuudentunnetta vahvistaa ajantasainen tieto oman työsuhteen jatkuvuudesta, määräaikaisuudesta tai keikkatyön saatavuudesta. Koronapandemian vähentämät työvuorot ovat onneksi kesän 2021 jälkeen pompahtaneet takaisin vilkkaaseen työvoiman kysyntään. Tällä hetkellä pystymmekin tarjoamaan vuokratyöntekijöillemme juuri sen verran vuoroja, kuin heidän elämäntilanteensa sallii.

Tästä iloitsemme: Työssä jaksaminen ja työyhteisöön kuuluminen nousussa!

Kyselyn tuloksissa ilahduttaa se, että osa-alueet, jotka vuosi sitten pärjäsivät heikoimmin, on nyt yhdessä asiakkaittemme kanssa saatu nousuun.

💭 Vuonna 2020 60,2% työntekijöistä raportoi tuntevansa kuuluvansa asiakasyrityksen työyhteisöön.

💙 Nyt vuonna 2021 luku on jo 72,2%.

💭 Vuonna 2020 75% Henkilöstöliigan työntekijöistä tunsi jaksavansa työssään hyvin.

💙 Nyt vuonna 2021 jo 84 %!

Kiitos tästä kuuluu yhdessä asiakkaittemme kanssa tehdylle kehitystyölle perehdytyksen ja työntekijöiden kuuntelun osalta.

84 Prosenttia Näyttökuva 2021 12 07 113359

”Tunnen jaksavani työssäni hyvin.”

84% Henkilöstöliigan työtyytyväisyyskyselyn vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

 

 

Arvostava palautekulttuuri syventää työssä viihtymistä

Arvostuksen tunne liittyy tiiviisti yhteisöllisyyden tarpeeseen: Meillä kaikilla on tarve kokea arvostusta työyhteisössämme. Vuokratyöntekijän työpaikka ei tee poikkeusta tässä.

Vuoden 2020 kyselyssä 40% Henkilöstöliigan työntekijöistä koki saavansa tarpeeksi palautetta esihenkilöltään. Kuluvan vuoden aikana olemmekin käyneet vuoropuhelua asiakasyritystemme kanssa palautekulttuurista; tiedossa on, että erityisesti nuoret, työuran alussa olevat työntekijät kaipaavat ohjauta ja palautetta työstään.

Iloksemme työ on tuottanut tulosta! ”Esihenkilöni töissä antaa työstäni palautetta” – väitteen ”täysin tai jokseenkin samaa mieltä” ‑vastausten määrä kasvoi ällistyttävät +20% verrattuna vuodentakaiseen kyselyyn.
60 Prosenttia

Saan esihenkilöltäni palautetta.”

60% Henkilöstöliigan työtyytyväisyyskyselyn vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

 

 

Arvostetuksi tunteminen ja työyhteisöön kuuluminen heijastuvat upeasti myös siinä, että Henkilöstöliigan vuokratyöntekijät tuntevat tulevansa itsensä tasa-arvoiseksi asiakasyritystemme omien työntekijöiden kanssa. Tämä on erittäin hieno asia, ja kertoo hyvää koko henkilöstöpalvelualan kehittymisestä: vuokratyöntekijöiden käyttö mielletään aidosti osaksi yrityksen strategisia henkilöstöresursseja, jolloin vuokratyöntekijät ovat luonnollisesti yhtä arvokkaita kuin kuka tahansa yrityksen työntekijöistä. Nostamme tälle tulokselle hattua!

80 Prosenttia Näyttökuva 2021 12 08 125123

”Minua kohdellaan tasa-arvoisesti suhteessa asiakasyrityksen omiin työntekijöihin.”

80% Henkilöstöliigan työtyytyväisyyskyselyn vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

 

 

Näillä eväin on hyvä lähteä vuoteen 2022! Saimme kyselystä oivalluksia toimintamme kehittämiseen: fokuksessa on entistä tarkemmin työntekijän tarpeet erilaisissa elämäntilanteissa, ja työtilaisuuksien oikea-aikainen tarjoaminen niihin.

 

Aiheesta lisää:

Työturvallisuuskeskus. ry: Työhyvinvoinnin portaat  ‑työkirja

 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.