Voi juku, tämä paik­ka on jo ehdit­ty täyttää!

Mut­ta älä huo­li, avaam­me vii­kot­tain uusia, mie­len­kiin­toi­sia työ­teh­tä­viä — kurk­kaa avoin­ten työ­paik­ko­jem­me lis­tauk­ses­ta, mil­lai­sia teki­jöi­tä täl­lä het­kel­lä haem­me. Jos lis­tauk­ses­tam­me ei löy­dy juu­ri nyt sinul­le sopi­vaa teh­tä­vää, jätä avoin hake­mus ja ker­ro sii­nä, mil­lais­ta teh­tä­vää olet hakemassa.